Roel Wildeboer: Biografie

 

Mijn vader, Roel Wildeboer,  - schilder/dichter. (door Toon Wildeboer)


Het eerste wat ik zag in mijn leven was de rug van mijn schilderende vader. Ik zat achter hem in de kinderstoel en als ik hem wat vroeg, keek hij over zijn schouder en gaf antwoord op mijn kindervraag. Ons hele leven stond in het teken van de schilderkunst. Wij waren thuis met vijf kinderen, die allen gevoed moesten worden uit de opbrengst van de schilderijenverkoop. Dat was niet altijd even makkelijk. Als de nood hoog was, ging mijn vader met een pak schilderijen naar Amsterdam naar verschillende kunsthandelaren om wat te verkopen. Ik ging hem na zo'n dag altijd ophalen bij het station, kwam hij met zwierige stap uit de trein met een lege deken onder zijn arm waar de schilderijen ingezeten hadden,.dan had hij wat verkocht en was er weer wat te eten. Natuurlijk was dit in een tijd, dat er niemand geld had,  het was de kort na-oorlogse tijd.

Na diverse tentoonstellingen elders werd mijn vader  uitgenodigd voor een tentoonstelling in het Singer Museum tijdens de jaarlijkse bloemententoonstelling, waar hij drie schilderijen mocht neerhangen. Deze tentoonstelling werd geopend door ZKH Prins Bernhard, die tijdens de rondleiding zijn oog liet vallen op de drie schilderijen van mijn vader, waarbij hij de vraag stelde: dit is mooi, wie heeft dit geschilderd ?  Mijn vader, die ook op de tentoonstelling aanwezig was werd bij ZKH de prins geroepen en Bernhard sprak tot hem, waarom hebben wij nog nooit van u gehoord ? Waarop mijn vader antwoordde, daar kan ik niets aan doen, u bent er toch nooit .De prins moest hier hartelijk om lachen en gaf vervolgens zijn adjudant de opdracht het werk van mijn vader te kopen. De volgende dag stond dit verhaal in de krant en er meldde zich plotseling vele belangstellenden voor het werk van mijn vader, waardoor de verkoop van zijn schilderijen goed op gang kwam en er welvaart binnen het gezin kwam. Kleine oorzaken, grote gevolgen.


Biografie Roel Wildeboer


Roel Wildeboer, geboren in Meppel 1902, behoorde tot de Meppeler schilders. Als jongen was hij al meegelopen met de kunstenaar Jan Sluiters, die op dat moment in Meppel logeerde om er te schilderen, met name in de omgeving van Staphorst, de jonge Roel droeg dan zijn schilderskist voor hem. In diezelfde periode (1915-1916) kreeg hij van meester Bos, kwekeling op de Vledderschool, geld om zelf penselen en een verfdoos te kopen. De twee Meppeler schilders waar Roel Wildeboer het meest mee omging waren Andre Idserda en Anthonie Keizer.  Later zouden Idserda en Wildeboer elkaar weer tegen komen in Hilversum.  Omdat een kunstzinnige opleiding er niet in zat, zijn ouders vonden dat hij maar een vak moest leren, was Roel Wildeboer geheel autodidact. Door kijken, luisteren en doen begonnen zijn artistieke aspiraties vorm aan te nemen. Ook van de beide schilders Idserda en Keizer had hij veel opgestoken. In 1932 vestigde Roel Wildeboer zich in Hilversum als stukadoor, in zijn vrije tijd schilderde hij steeds meer.

Vanaf 1940 was hij kunstschilder van beroep, hij kenden zijn mogelijkheden en waagde zich niet daarbuiten. Door de jaren heen behield hij zijn eigen stijl: realistisch werk in doorgaans warme, krachtige kleuren en bleef hij bij zijn eigen ontwerpkeuze, landschappen, bos en watergezichten en stillevens met bloemen en vruchten. Zijn optimistische levenshouding ziet men terug in zijn werk. Zijn vroegere werk is donker van toon en meer doorwerkt, niet neergezet, maar
opgebouwd. Grote fors geschilderde Drentse landschappen, waar met aandacht naar gekeken kan worden en waarbij men kan wegdromen. Naast schilder was hij een verdienstelijk schrijver en dichter, die regelmatig publiceerde in de Gooi en Eembode. Veel van zijn gedichten werden in de jaren 50 op muziek gezet en gezongen tijdens uitzendingen van de NCRV-steravonden.

Roel Wildeboer had een scherp opmerkingsvermogen en was niet ongevoelig voor sfeer. Hij was een natuurmens, die jaar op jaar de wisseling der seizoenen met ontzag en verwondering gadesloeg. Hij maakte veel buitenschilderijen zoals landschappen, plassen, weilanden en bos, die hij vlot en raak wist te treffen, waarbij hij veel gebruik maakte van zijn palletmes. Thuis, in alle rust, was hij dan weer de fijnschilder, die geinspireerd bezig is met het maken van stillevens. Hij maakte hierbij gebruik van het spel tussen licht en donker, terwijl hij in zijn stofuitdrukking de realiteit  zo dicht mogelijk trachtte te benaderen en daar ook heel goed in wist te slagen. Roel Wildeboer heeft tot bijna aan zijn overlijden in 1989, geschilderd met dezelfde enthousiasme en passie die hij in zijn hele schildersleven  had en een prachtig oeuvre aan schilderijen nagelaten.


NIEUWS

 

 


 

 

Toonwildeboer

Galerie l'Art de Vivre

Geuzenweg 278 
    1221 CB Hilversum
Telefoon: 035-6855700
    Mobiel: 06-41823537
emailButton info@toonwildeboer.com
icon-fb Like mij ook op Facebook

Galerie l'Art de Vivre, Geuzenweg 278, 1221 CB Hilversum.