Print


A.F. Belloli
Bekijk grote afbeelding


A.F. Belloli

€40 000.00


Toegeschreven aan Andrei Franzowitsch Belloli, 1822- 1881. Was Italiaan van geboorte en woonde in Rome, is afgestudeerd aan de Academie St. Luke. Rond 1860 ging hij naar Rusland. In St. Petersburg werd hij al snel bekend als schilder van paleizen en kerken, Geleidelijk ging Belloli zich toeleggen op de portretkunst. Hij was betrokken bij het artistieke leven in St. Petersburg. In 1869 organiseert hij een tentoonstelling van zijn werken ten bate van arme studenten en weduwen en wezen van kunstenaars. Zijn artistieke vaardigheden en maatschappelijke betrokkenheid krijgen in 1861 een officiele erkenning :  de titel van academicus van de portretkunst. In 1870 wordt hij onderscheiden met de Orde van St. Stanislaus.